Disclaimer

Skippy.be is een neutrale portaalsite die bezoekers enkel doorlinkt naar de website van de verhuurders. Alle afspraken worden dus gemaakt tussen de huurder en de verhuurder. Skippy.be noch Siteplan kunnen aansprakelijk gesteld worden voor problemen, disputen, ongevallen, schade, enz. De algemene informatie die Skippy.be te goeder trouw vermeldt is niet bindend voor huurder noch verhuurder.

DISCLAIMER

Alhoewel we erg zorgvuldig zijn geweest bij het samenstellen van de inhoud van deze site bestaat steeds de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer correct is. We vragen dan ook uitdrukkelijk aan onze bezoekers deze informatie steeds te controleren. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit eender welke fout of tekortkoming in de informatie aangeboden op Uitstapjes met Kinderen.

PRIVACY POLICY

Wij respecteren uw privacy. U kan onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. We verzamelen wel statistieken van bezoekers zoals het (anoniem) internetadres van de onze bezoekers¬†–¬†en we doen dit enkel met het doel om de inhoud van onze website te verbeteren. Wanneer u ons contacteert zal de informatie strikt vertrouwelijk behandeld worden. We zullen uw gegevens nooit aan derden meedelen, tenzij we daartoe door een rechter verplicht worden. Klachten over attracties of uitstapjes die we op onze site vermelden worden bijgevolg uiterst discreet behandeld.